ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГПИ ПОРТ ДОО, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА БАЧКА ТОПОЛА


Статус: Активан

Врста субјекта
Истраживачко-развојни центар
Пословно име
ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГПИ ПОРТ ДОО, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА БАЧКА ТОПОЛА
Седиште правног лица
БАЧКА ТОПОЛА
Адреса
МАРШАЛА ТИТА 34
Датум оснивања
12.10.2006.