Регистар субјеката националног иновационог система представља јединствену, централну, електронску базу података и докумената који су прописани као предмет регистрације субјеката националног иновационог система.
Циљ Регистра је да, вођењем бројчане евиденције субјеката националног иновационог система, обезбеди увид у стање иновационог система, као и да представља основ за подршку субјектима. Осим тога, циљ Регистра је и да широј јавности и потенцијалним инвеститорима представи субјекте које се баве иновационом делатношћу.
Упис у Регистар је добровољан.
Регистар субјеката националног иновационог система води Фонд за иновациону делатност , уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.

Ко може да се упише?


У Регистар се могу уписати иновативни субјекти, субјекти иновационе инфраструктуре и инвеститори у иновациону делатност.

Иновативни субјекти:
 • Стартап - новоосновано привредно друштво или предузетник који развија иновативни производ или услугу и који има потенцијал брзог и великог раста.
 • Спиноф - стартап који је основало постојеће правно лице (привредно друштво) са циљем развоја и комерцијализације иновација.
 • Спиноф-научно истраживачке организације - стартап основан са циљем развоја и комерцијализације иновација проистеклих из научноистраживачког рада.
 • Развојно производни центра - иновативни субјекат који ствара иновације, примењује нове технологије, врши пласман производа, услуга и технологија, заснованих на сопственом иноваторском раду и развоју.
 • Истраживачко развојни центар - иновативни субјекат у ком се обављају примењена и развојна истраживања, стварају иновације и врши пласирање нових знања и технологија, у сопствену производњу и услуге или у производњу и услуге других привредних субјеката.
 • Иновациони центар - иновативни субјекат у ком се на оригинални и систематски начин примењују сопствени и туђи научни резултати и савремени технолошки процеси ради стварања иновација, развоја прототипа, нових производа, процеса и услуга или побољшања постојећих у одређеној области и истовремено врши трансфер знања и технологија у производњу и услуге других привредних субјеката.
 • Центар за трансфер технологије - иновативни субјекат основан ради обављања послова трансфера знања и технологија из научно-истраживачког сектора у привреду.
 • Физичка лица као иновативни субјекти (иноватори).
Иновациона инфраструктура:
 • Организација подршке стартапима – организације које спроводе програме подршке стартапима, као и стављају на располагање пословни простор, стручне, административне, техничке и друге услуге стартапима, са циљем развоја иновационе делатности.
 • Научно-технолошки паркови – организација која има за циљ подстицање економског развоја кроз промоцију и развој иновационе делатности путем стимулације и управљања токовима знања и технологија између универзитета, научноистраживачких организација, привредних субјеката и тржишта, као и путем пружања подршке креирању и расту иновативних привредних субјеката и друге услуге са циљем подстицања иновационе делатности.
 • Други субјекти подршке – удружења, привредна друштва или предузетници који имају за циљ подршку реализацији иновационе делатности и развоју националног иновационог система.
Инвеститори у иновациону делатност:
 • Пословни анђео - лице које поседује одговарајуће стручно знање на основу ког може да разуме ризик улагања и улаже у стартап у складу са његовим инвестиционим циљевима.